Missie & Visie

meer over
HST MISSIE
HandbalSchool Twente is een erkende en NHV gecertificeerde handbalschool met een toplijn. Binnen deze Toplijn is ruimte voor zowel de breedtesport als voor toptalenten. Onder deskundige begeleiding werken deelnemers aan hun sportieve, persoonlijke, maatschappelijke en professionele ontwikkeling. HandbalSchool Twente is de plek voor ontwikkeling en training met gelijkgestemden.

ONZE MISSIE IS:
• het aanbieden van trainingen aan de toplijn en de breedtesport
• het begeleiden van talentvolle spelers/speelsters in hun ontwikkeling
• het verzorgen van clinics voor de verenigingen en verenigingstrainers
• het opleiden van trainers op niveau 2 en 3.

meer over
HST VISIE
Talenten hebben naast hun activiteiten bij de eigen handbalvereniging meer trainingsuren nodig. Ze ontwikkelen zich door vooral technische en individuele scholing. HandbalSchool Twente geeft hiervoor de mogelijkheid, zodat deelnemende talenten op nationaal niveau met de besten meekunnen in hun leeftijdscategorie. Voor de talenten zijn er ook voorzieningen op medisch, en maatschappelijk terrein. Discipline, kunnen plannen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en willen groeien/verbeteren nemen een belangrijke plaats in. De handbalschool werkt volgens de 5 pijlers: Techniek – Tactiek – Fysiek – Mentaal – Sociaal.

HET TALENT STAAT CENTRAAL
Alles moet worden gedaan om het talent maximale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Enkelen van hen zullen dé top halen, anderen halen hún top. Beide gevallen dienen de handbalsport en daarmee de verenigingen. Of de vereniging haar gekozen doelstellingen behaalt zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van of deze doelstellingen aansluiten bij de wensen en ambities van de leden, dus ook voor deze talenten. Verenigingen zijn niet altijd in staat “het talent centraal te stellen”.

INFORMATIE

Voor ouders van deelnemers HST
17 oktober 2023
LEES MEER
X