Vertrouwenspersoon

FEMKE KEUPINK

Leden of vrijwilligers die geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, kunnen met problemen terecht bij de vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

• het verzorgen van eerste opvang van leden of vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en/of advies nodig hebben
• het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
• het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
• het bemiddelen en adviseren in situaties met een vertrouwelijk karakter
• het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie, er is een geheimhoudingsplicht.
In voorkomende gevallen kunnen leden contact opnemen met Femke Keupink: M. 06-11774540 E. femkekeupink@hotmail.com.

X