VACATURE PENNINGMEESTER

De penningmeester draagt zorg voor alle financiële zaken waarmee de stichting te maken krijgt. Je dient benaderbaar te zijn en je vindt het leuk verbindingen te leggen zowel intern als extern. Belangrijk is dat je enthousiast bent en beleidsmatig denkt en doet.

TAKEN

  • Neemt deel aan bestuursvergaderingen (gem. 8 per seizoen)
  • Verrichten van betalingen
  • De begroting opstellen
  • Het financieel jaarverslag opstellen
  • Verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven
  • Contact onderhouden met medebestuursleden

WERKOMVANG

Totale tijdsbesteding is gemiddeld 2 uur per week, soms meer, soms minder.

IETS VOOR JOU?

Mail je motivatie uiterlijk 22 april 2024 naar penningmeester@handbalschooltwente.nl.

We zien er naar uit kennis met je te maken!

X