VACATURE VOORZITTER

Als voorzitter zit je de bestuursvergadering voor en vertegenwoordig je de stichting. Het is belangrijk dat je uitdraagt waar HandbalSchool Twente voor staat. Je dient benaderbaar te zijn en vindt het leuk verbindingen te leggen zowel intern als extern. Je bent enthousiast en denkt beleidsmatig.

TAKEN
• Zit bestuursvergaderingen voor (gem. 8 per seizoen)
• Sparringpartner bestuursleden
• Meerjarenbeleidsplan en jaarplan
• Contactpersoon met stakeholder
• Algemeen beleid coördineren en stimuleren
• Borgen van uitvoering van vastgesteld beleid en op statuten en wet en regelgeving (WBTR)
• Boegbeeld van de stichting ten tijde van activiteiten
• Contact onderhouden met mede bestuursleden

WERKOMVANG
Totale tijdsbesteding ± 2 uur per week.
Waarbij het sommige weken meer is en andere weken minder.

VERGOEDING
Binnen HandbalSchool Twente hebben we het beleid dat
vrijwilligers in het bestuur geen vaste vergoeding krijgen.

LIDMAATSCHAP
Het is niet vereist dat je lid bent van NHV. Belangrijk is dat jij je herkent in de missie en de visie van HandbalSchool Twente.

MEER INFO
voorzitter@handbalschooltwente.nl

X